Игри

Информация за страница Антиквариати

     В повечето антиквариати от много години насам и до наши дни се продават като цяло едни и същи неща. Те са в по-голямата си част сувенири с висока ценност и стойност, която отговаря на доста големи парични суми. Разбира се, не всяка една вещ струва толкова, колкото е обявено в действителност. В областта на търговията с такива вещи никога не бива да се изключва възможността за фалшифициране или силно преувеличение на стойностите. Но така или иначе подобни предмети представляват ценност за колекционерите и те с готовност харчат парите си за продукти, с които после обзавеждат своите домове и офиси. Неща като картини и икони са обичайна гледка за интериора, като най-добре е те да се закачат на стените в стаите или в коридора. Именно такива неща имат антикварна стойност, особено ако е доказано, че са от прочути майстори. Не е изключено покупката им да е възможно само на търг, където се наддава.

     Класическите антиквариати обикновено се намират в централната част на градовете, и то предимно на големите. В това число задължително влизат и столиците, като за страната именно те стоят в основата на значителна част от печелившата търговия. Продуктите се купуват предимно от чужденците, дошли на екскурзия за няколко дни и имащи намерението да си тръгнат от тук с нещо за спомен. Но далеч не е задължително да искаме скъпите сувенири само за себе си – възможно е купувачите също да са търговци с такива вещи и да искат да ги препродават впоследствие. Освен на живо, продажбата им може да се извършва и в интернет и особено в платформи като Ибей. Там буквално може да се намери всичко, а иначе обичайни други места, където е възможно да се натъкнем на антикварни вещи, са заложните къщи. В тях по традиция ежедневно се залагат много неща, срещу което заложителят получава известна парична сума. С нея се покриват спешни разходи, но има вероятност, ако заемът не бъде върнат навреме, вещта окончателно да бъде изгубена и да остане собственост на търговския обект. При това положение единственият начин да си я върнем обратно е като първо върнем заема, а после платим и сумата за продукта.

      Много антиквариати в миналото са се държали от богати търговци, които не са били особено коректни със своите клиенти. Нещо повече, далаверата и лъжите стояли в основата на забогатяването, а ако се върнем в ранните векове от формирането на света, няма как да не открием еврейската следа. Тогава, когато златото е официална разменна валута за всичко и е в големи количества, пренасянето му от едно място на друго е изключително трудно поради опасност от нападения. Освен това и транспортната мрежа не е особено добре развита, което принуждава притежателите на злато да го оставят на съхранение във фирмите на евреите, срещу което те получават разписка. Но докато собственикът не си потърси златото, търговецът свободно търгува с него и така го препродава на по-висока цена. Днес антикварните вещи са апетитна хапка за много хора от престъпния свят наред с ценителите и колекционерите.

eXTReMe Tracker